Aluminij Mostar
Objavljeno: 12. ožujka 2019.

Aluminij d.d. Mostar

Na temelju članka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar, Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA

 

Članak 1.

...
Aluminij Mostar
Objavljeno: 18. siječnja 2019.

Na današnjoj Konstituirajućoj sjednici novoimenovanoga Nadzornog odbora Aluminija d.d. Mostar, za predsjednika toga tijela izabran je prof. dr. sc. Zdenko Klepić, dok će ulogu njegova zamjenika obnašati Ile Baković.

Podsjećamo, aktualni je saziv NO-a Društva izabran 11...

Aluminij Mostar
Objavljeno: 11. siječnja 2019.

Na današnjoj, redovitoj Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar, održanoj pod predsjedanjem Marinka Bošnjaka koji je zastupao interese dioničkoga paketa Vlade FBiH, Aluminijevi su dioničari, zbog isteka mandata, razriješili dužnosti svih sedam članova Nadzornoga odbora Druš...