Aluminij Mostar
Objavljeno: 22. svibnja 2019.

Aluminijevi inženjeri Tatjana Maslać, Josip Kožul i Saša Pupić, zajedno sa stručnim suradnikom za marketing Miljenkom Buhačem, danas su bili domaćinima posjeta skupine od gotovo četrdeset studenata s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu....

Aluminij Mostar
Objavljeno: 16. svibnja 2019.

Aluminij d.d. Mostar

Nadzorni odbor

Temeljem članka 229. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15) i Odluke o sazivanju izvanredne Skupštine dioničkoga društva Aluminij d.d. Mostar, broj 02-2-45/2019, od 6.5.2019....

Aluminij Mostar
Objavljeno: 14. svibnja 2019.

Stručni obilazak Aluminijevih proizvodnih i pratećih pogona upriličen je za četrdesetak studenata s treće godine preddiplomskoga studija Primijenjena kemija pri Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Riječ je o tradicionalnoj suradnji...