Anode

Aluminij Mostar

Anodne se blokove rabi kao elektrode za dobivanje tekućega aluminija elektrolizom glinice. Osim pobrojanih, moguća je proizvodnja anoda i drugih veličina, prema zahtjevima kupca. Anode namijenjene tržištu isporučujemo na paletama, svezane čeličnom trakom.

 

Proizvodni program

tip E     1.570 x 700 x 600 mm

 

Kapacitet proizvodnje t/god.
Sirove anode Pečene anode
tip E tip E
130.000 70.000

 

aluminij.ba
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar