Activities calendar

05 srpnja 2018

Raspisan javni natječaj za prijam jednoga autoelektričara u Aluminij d.d. Mostar

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

 

Na temelju članaka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar, Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA 

 

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za izbor kandidata za slijedeće radno mjesto:

1.      AUTOELEKTRIČAR – 1 izvršitelj

Članak 2.

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete, a to su :

Opći uvjeti: