Activities calendar

29 rujna 2018

Javni natječaj za prijam predradnika Visokoga napona u Aluminij d.d. Mostar

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Na temelju članka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar, v.d. Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA

 

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za izbor kandidata za sljedeće radno mjesto:

1.      Predradnik Visokoga napona – 1 izvršitelj.

Članak 2.

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete, a to su:

Opći uvjeti: