Activities calendar

24 listopada 2018

Uprava Aluminija d.d. Mostar radi na zaduženjima iz Zaključka Vlade Federacije BiH

Aluminij Mostar

U Aluminij d.d. Mostar jučer poslijepodne službeno je dostavljen Zaključak Vlade FBiH sa sjednice, održane 19. listopada, a vezan za krizu u tvornici. Od ukupno 12 točaka i u njima podijeljenih obveza na Aluminij, Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, kao i na Ministarstvo financija u Vladi FBiH, njih šest odnosi se na zaduženja koja su od Vlade dobili Uprava i Nadzorni odbor Aluminija.

Korporativne komunikacije