Novosti

Aluminij Mostar
Na današnjoj, redovitoj Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar, održanoj pod predsjedanjem Marinka Bošnjaka koji je zastupao interese dioničkoga paketa Vlade FBiH, Aluminijevi su dioničari, zbog isteka mandata, razriješili duž...
Objavljeno: 11. siječnja 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Deset studenata prve godine dodiplomskoga studija inženjerske kemije s Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u pratnji prof. dr. Antonije Višekruna, obišlo je tvornički Laboratorij...
Objavljeno: 10. siječnja 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Aluminij d.d. Mostar, u povodu svetkovine blagdana pravoslavnoga Božića, kao i nadolazeće Nove godine prema Julijanskomu kalendaru, upućuje svesrdne čestitke svojim djelatnicima pravoslavne vjeroispovijedi, poslovnim suradnicima...
Objavljeno: 4. siječnja 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Aluminij d.d. Mostar Nadzorni odbor Na temelju članka 231. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/15) i članka 99. Statuta Aluminija d.d. Mostar (pročišćeni tekst) broj: 01-1-7/2017, od 28.11....
Objavljeno: 3. siječnja 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Svojim djelatnicima i članovima njihovih obitelji, poslovnim suradnicima, kao i svekolikomu pučanstvu, Aluminij d.d. Mostar s osobitom radošću želi čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu 2019. godinu. Na dobro Vam doš...
Objavljeno: 21. prosinca 2018. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
U mostarskomu je Aluminiju održana još jedna uspješna akcija darivanja krvi među tvorničkim djelatnicima. Pozivu na humani čin odazvalo se ukupno 44-ero djelatnika, među kojima je bilo i pet žena. - Ovo je 54. redovita akcija od...
Objavljeno: 18. prosinca 2018. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Suglasnost koju je Vlada FBiH dala Elektroprivredi HZHB i Aluminiju d.d. Mostar za poduzimanje aktivnosti na rješavanju opskrbe Aluminija električnom energijom, uz mogućnost odgode plaćanja 60 plus 60 dana, Uprava Aluminija...
Objavljeno: 13. prosinca 2018. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Aluminij d.d. Mostar Nadzorni odbor Temeljem članka 229. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15), članka 129. Statuta Društva i Odluke o sazivanju redovite Skupštine dioničkoga društva Aluminij d.d. Mostar, broj:...
Objavljeno: 12. prosinca 2018. | Iscrpnije ... |