Novosti

Aluminij Mostar
Aluminij d.d. Mostar Nadzorni odbor Temeljem članka 229. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15) i članka 129. Statuta Društva, Nadzorni odbor Aluminija d.d. Mostar na svojoj sjednici dana 10.6.2019.  donosi  ...
Objavljeno: 12. lipnja 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
U privitku objavljujemo Izvješće o radu Odbora za glasovanje sa Skupštine dioničara Aluminija d.d. Mostar, održane 31. svibnja 2019. godine, u prostorijama Upravne zgrade Aluminija.
Objavljeno: 5. lipnja 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
U povodu blagdana ramazanskoga Bajrama, Uprava Aluminija d.d. Mostar upućuje srdačne čestitke tvorničkim djelatnicima, poslovnim suradnicima, kao i muslimanskim vjernicima u cjelini, želeći im sretne i čestite blagdanske dane....
Objavljeno: 3. lipnja 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Na današnjoj Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar, održanoj pod predsjedanjem Marinka Bošnjaka koji je zastupao interese dioničkoga paketa Vlade FBiH, jednoglasno je usvojena Odluka o nastavku rada Društva Aluminij d.d....
Objavljeno: 31. svibnja 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Aluminijevi inženjeri Tatjana Maslać, Josip Kožul i Saša Pupić, zajedno sa stručnim suradnikom za marketing Miljenkom Buhačem, danas su bili domaćinima posjeta skupine od gotovo četrdeset studenata s Fakulteta elektrotehnike,...
Objavljeno: 22. svibnja 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Aluminij d.d. Mostar Nadzorni odbor Temeljem članka 229. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15) i Odluke o sazivanju izvanredne Skupštine dioničkoga društva Aluminij d.d. Mostar, broj 02-2-45/2019, od 6.5.2019....
Objavljeno: 16. svibnja 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Stručni obilazak Aluminijevih proizvodnih i pratećih pogona upriličen je za četrdesetak studenata s treće godine preddiplomskoga studija Primijenjena kemija pri Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u...
Objavljeno: 14. svibnja 2019. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Tridesetak studenata 3. godine Kemijskoga inženjerstva i tehnologijes Tehnološkoga fakulteta iz Tuzle, u pratnji dekana dr. sc. Seada Ćatića i prodekanica dr. sc. Indire Šestana i dr. sc. Sabine Begić, boravilo je u stručnomu...
Objavljeno: 29. travnja 2019. | Iscrpnije ... |