Direktor Aluminijevih korporativnih komunikacija Darko Juka u Poslovnomu kompasu Naše TV

Aluminij Mostar
Korporativne komunikacije