Natječaj za izbor vanjskoga revizora za 2017. godinu Aluminija d.d. Mostar

Aluminij Mostar

ALUMINIJ d.d. Mostar

ODBOR ZA REVIZIJU

Broj: 03-2-14/2017

 

Odbor za reviziju Aluminija d.d. Mostar, na temelju Statuta Društva, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za izbor vanjskoga revizora

za 2017. godinu Aluminija d.d. Mostar

 

I.

Objavljuje se natječaj za izbor vanjskoga/neovisnoga revizora, radi revizije financijskih izvješća Društva Aluminij d.d. Mostar, za poslovnu 2017. godinu.

 

II.

Konačnu odluku o izboru vanjskoga revizora donosi Skupština Društva.

 

III.

Zadatak vanjskoga/neovisnoga revizora jest izvršiti reviziju financijskih izvješća Aluminija d.d. Mostar za 2017. godinu.

 

IV.

Kandidati koji se prijavljuju dužni su, osim prijave, dostaviti i sljedeće:

·         izvod iz mjerodavnoga registra društava, ne stariji od tri mjeseca;

·         licencije ovlaštenih revizora društva;

·         licenciju revizorskoga društva;

·         cijenu usluga;

·         vrijeme trajanja revizije;

·         izjavu o osobnoj neovisnosti revizora i društva;

·         plan revizije, s iskazanim potrebnim vremenom za obavljanje revizije financijskih izvješća društva;

·         referenc listu klijenata kategoriziranih kao velike pravne osobe.

 

V.

Mjerila za izbor najpovoljnije prijave su:

·         cijena;

·         iskustvo u dosadašnjim poslovima;

·         rok realizacije usluga.

 

VI.

Zainteresirani su, osim prijave, obvezni priložiti i cjelokupnu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerene preslike.

 

VII.

Rok za dostavu prijava na natječaj jest 10 (deset) dana od nadnevka objavljivanja ovoga oglasa.

 

VIII.

Natječaj će biti objavljen u Večernjemu listu i Dnevnomu listu, a otvorenim ostaje 10 (deset) dana od nadnevka objavljivanja.

Prijave na Natječaj za izbor vanjskoga/neovisnoga revizora za 2017. godinu potrebno je dostaviti osobno ili preporučenom poštom, na adresu:

 

ALUMINIJ d.d. Mostar

Baćevići bb

88000 Mostar

(Odboru za reviziju)

 

Na kuverti obvezno naznačiti Prijava na natječaj za izbor vanjskoga/neovisnoga revizora – NE OTVARATI.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

 

ODBOR ZA REVIZIJU

Josipa Grbavac, predsjednica