Zenički studenti metalurgije u stručnomu obilasku Aluminijevih proizvodnih pogona

Aluminij Mostar

Petnaestak studenata Metalurško-tehnološkoga fakulteta zeničkoga sveučilišta boravilo je danas u posjetu Aluminiju d.d. Mostar, u sklopu terenske nastave iz kolegija Elektroliza aluminija i metalurgija neželjeznih metala.

Trima vitalnim tvorničkim pogonima Hercegovačkoga diva prošli su u pratnji njihove profesorice dr. sc. Ane Beroš i domaćina Miljenka Buhača, stručnoga suradnika za marketing u Aluminijevu Odjelu korporativnih komunikacija i marketinga. O Anodama su im stručno predavanje održali direktor toga pogona Robert Zovko i tehnolog za proizvodnju anoda Josip Kožul, dok ih je halama Elektrolize proveo rukovoditelj proizvodnje u tomu pogonu Leonardo Buhovac. Dvosatni je stručni posjet okončan obilaskom Ljevaonice, gdje je u ulozi domaćina bio direktor pogona Zoran Raspudić.

Zenički su studenti napustili tvornički krug oplemenjeni novim znanjima i praktičnim susretom s onim što su učili kroz teorijsku nastavu.

Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Aluminij Mostar
Korporativne komunikacije