Izvješće o radu Odbora za glasovanje sa Skupštine dioničara Aluminija, održane 28. studenog

Aluminij Mostar

U privitku objavljujemo Izvješće o radu Odbora za glasovanje sa Skupštine dioničara Aluminija d.d. Mostar, održane 28. studenog 2017. godine, u prostorijama Upravne zgrade Aluminija.

Korporativne komunikacije