Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje Javni natječaj za prijam dva radnika

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Mostar, 28.2.2018. godine

 

Na temelju članaka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar, Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA

 

Članak 1.

 

Raspisuje se natječaj za izbor kandidata za slijedeća radna mjesta:

1.      Inženjer zaštite na radu – 1 izvršitelj

2.      Inženjer zaštite na radu – 1 pripravnik

 

Članak 2.

 

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete, a to su:

Opći uvjeti:

-          da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Posebni uvjeti:

Za poziciju 1:

-          Inženjer zaštite na radu – VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvoga ciklusa (koji se vrjednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugoga ili trećega ciklusa Bolonjskoga sustava – smjer zaštita na radu, strojarstva ili elektrotehnika; minimalno jedna godina radnoga iskustva na poslovima zaštite na radu;  

Za poziciju 2:

-          Inženjer zaštite na radu – VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvoga ciklusa (koji se vrjednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugoga ili trećega ciklusa Bolonjskoga sustava  – smjer zaštita na radu.

Dodatni uvjeti:

·         vještine komuniciranja i rada u timu,

·         poznavanje rada na računalu,

·         aktivno znanje engleskoga jezika,

·         sposobnost upravljanja procesima, ljudima, ciljevima i vremenom,

·         sposobnost rada u multidisciplinarnomu timu,

·         spremnost na rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, odgovornost, pouzdanost, posjedovanje  organizacijskih sposobnosti.

Opis poslova:

·         organizira praćenje primjene mjera zaštite na radu u Društvu,

·         obavlja neposredni uvid u provođenje mjera zaštite radnika i materijalnih dobara,

·         stara se o pravilnoj primjeni propisa i pravila zaštite na radu, daje stručna mišljenja i tumačenja, te vodi brigu o provođenju rješenja inspekcijskih službi,

·         izrađuje planove obveznih tehničkih pregleda strojeva i uređaja,

·         izrađuje stručne upute i prati izradu projektne dokumentacije za nove uređaje,

·         surađuje sa stručnim službama i institucijama,

·         prati propise i norme s područja zaštite na radu, kao i stručnu literaturu,

·         podnosi izvješća o stanju u tomu području,

·         prati kretanje ozljeda na radu, analizira ih, te u suradnji s predstavnicima odgovarajućih sektora predlaže mjere za njihovo sprječavanje,

·         prikuplja podatke i vodi zakonom propisane evidencije iz zaštite na radu u svezi s ozljedama na  radu, te periodičnih pregleda strojeva, uređaja i sl.

·         sudjeluje u osposobljavanju novouposlenih i drugih djelatnika iz zaštite na radu,

·         sudjeluje u izradbi planova obveznih mjerenja u radnoj okolini.

Društvo nudi:

·         mogućnost zasnivanja radnoga odnosa na neodređeno vrijeme,

·         mogućnost napredovanja,

·         obuku i usavršavanje,

·         rad u stručnomu timu.

 

Članak 3.

 

Odabir kandidata izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, a imenovanje istih izvršit će Uprava Društva, nakon provedene natječajne procedure.

 

Članak 4.

 

S kandidatom za poziciju 1. zaključuje se ugovor na određeno vrijeme, uz probni rad.

S kandidatom za poziciju 2. zaključuje se ugovor o radu s pripravnikom.

 

Članak 5.

 

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju i bit će izvršeno njihovo testiranje.

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

·         ovjerenu presliku osobne iskaznice

·         uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od nadnevka izdavanja od strane mjerodavnoga tijela (izvornik ili ovjerena preslika);

·         izvornik ili ovjerena preslika diplome; u slučaju da škola nije završena u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

·         uvjerenje/potvrda o radnomu iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon stjecanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom);

·         životopis s kontakt podacima.

 

Članak 6.

 

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti na adresu:

 

Aluminij d.d. Mostar

Odjel ljudskih resursa

Baćevići bb, 88000 Mostar, BiH

s naznakom ''Prijava za natječaj za poziciju ___ NE OTVARAJ''

 

Članak 7.

 

Natječaj ostaje otvorenim osam (8) dana od nadnevka objave.

 

Članak 8.

 

Rok za obavljanje intervjua jest 15 dana od nadnevka završetka natječaja. 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga oglasa, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne će biti razmatrane.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od sedam (7) dana od nadnevka zatvaranja natječaja ne će biti uzeti u razmatranje u daljnjemu postupku.

Društvo nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

Direktor Društva

                                                                                                          Mario Gadžić