Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje Javni natječaj za prijam radnika

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Mostar, 3.4. 2018. godine

Na temelju članaka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar, Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA 

 

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za izbor kandidata za sljedeće radno mjesto:

1.      TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U LJEVAONICI / PRIPRAVNIK – 2 izvršitelja

Članak 2.

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete, a to su:

Opći uvjeti:

-       da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Posebni uvjeti:

-       VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugoga ili trećega ciklusa Bolonjskoga sustava- inž. metalurgije, inž. kemije, inž. kemijske tehnologije ili inž. strojarstva;

-       Aktivno znanje engleskoga ili njemačkoga jezika u govoru i u pismu.   

Dodatni uvjeti:

-       vještine komuniciranja i rada u timu,

-       poznavanje rada na računalu,

-       sposobnost upravljanja procesima, ljudima, ciljevima i vremenom,

-       sposobnost rada u multidisciplinarnomu timu,

-       spremnost na rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, odgovornost, pouzdanost, posjedovanje organizacijskih sposobnosti.

Opis poslova:

-          prati odvijanje tehnološkoga procesa proizvodnje, kontrolira rad strojeva i donosi odluke o eventualnim promjenama tehnoloških parametara,

-          vodi aktivnosti na unapređenju procesa proizvodnje i usavršavanje tehnološke dokumentacije, optimiziranje parametara livenja na svim proizvodnim linijama,

-          u suradnji sa Wagstaffom i Hertwichom, vrši proračune i izgradnju novih receptura za lijevanje trupaca, blokova, te malih ingota kao i precizno određivanje temperatura lijevanja, te ostalih parametara za sve proizvode Ljevaonice,

-          odgovoran je za realizaciju i optimiziranje novih receptura (tri probna lijevanja),

-          kreira upute o proizvodnim procesima Ljevaonice,

-          pravi i provodi program obuke radnika Ljevaonice,

-          vodi aktivnosti na unaprjeđenu procesa proizvodnje i kompletiranja tehnološke dokumentacije,

-          odgovoran je za kvalitetu proizvoda Ljevaonice,

-          sudjeluje u propisivanju tehnoloških uputa na osnovu praktičnih saznanja i istraživanja,

-          odgovoran je za organizaciju i praćenje analize svih nedostataka i uskih grla u proizvodnji i predlaže najbolje rješenje,

-          sudjeluje na poslovima unapređenja tehnološkoga procesa i opreme,

-          suodgovoran je za aktivnosti oko uvođenja noviteta u proizvodnom ciklusu, a u cilju smanjenja troškova ljevaonice,

-          radi na unapređenju zaštite na radu i okoliša u pogonu.

 

Društvo nudi:

-          mogućnost zasnivanja radnoga odnosa na neodređeno vrijeme,

-          mogućnost napredovanja,

-          obuku i usavršavanje,

-          rad u stručnomu timu.

Članak 3.

Odabir kandidata izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, a imenovanje istih izvršit će Uprava Društva.

Članak 4.

S kandidatom se zaključuje ugovor o radu s pripravnikom.

Članak 5.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju i bit će izvršeno njihovo testiranje.

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

-          ovjerenu presliku osobne iskaznice;

-          uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od nadnevka izdavanja od strane mjerodavnoga tijela (izvornik ili ovjerena preslika);

-          izvornik ili ovjerena preslika diplome; u slučaju da škola nije završena u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

-          životopis s kontakt podacima.

Članak 6.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti na adresu:

Aluminij d.d. Mostar

Odjel ljudskih resursa

Baćevići bb, 88000 Mostar, BiH

s naznakom ''Prijava za natječaj za poziciju TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U LJEVAONICI  - PRIPRAVNIK -  NE OTVARATI''

Članak 7.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od nadnevka objave.

Članak 8.

Rok za obavljanje intervjua je 15 dana od nadnevka završetka natječaja. 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga oglasa, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne će biti razmatrane.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od sedam (7) dana od nadnevka zatvaranja natječaja ne će biti uzeti u razmatranje u daljnjemu postupku.

Društvo nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Direktor Društva

Mario Gadžić