Natječaj za izbor vanjskoga revizora za 2018. godinu Aluminija d.d. Mostar

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Odbor za reviziju

Mostar, 8.5.2018. godine 

Odbor za reviziju Aluminija d.d. Mostar, na temelju članka 147. Statuta Društva, raspisuje


Natječaj za izbor vanjskoga revizora

za 2018. godinu Aluminija d.d. Mostar

 

I.

Objavljuje se natječaj za izbor vanjskoga / neovisnoga revizora, radi revizije financijskih izvješća Društva Aluminij d.d. Mostar, za poslovnu 2018. godinu.

II.

Konačnu odluku o izboru vanjskoga revizora donosi Skupština Društva.

III.

Zadatak vanjskoga / neovisnoga revizora jest izvršiti reviziju financijskih izvješća Aluminija d.d. Mostar za 2018. godinu.

IV.

Kandidati koji se prijavljuju dužni su, osim prijave, dostaviti i sljedeće:

·         izvod iz mjerodavnoga registra društava, ne stariji od tri mjeseca;

·         licencije ovlaštenih revizora društva;

·         licenciju revizorskoga društva;

·         cijenu usluga;

·         vrijeme trajanja revizije;

·         izjavu o osobnoj neovisnosti revizora i društva;

·         plan revizije, s iskazanim potrebnim vremenom za obavljanje revizije financijskih izvješća društva;

·         referenc listu klijenata kategoriziranih kao velike pravne osobe.

V.

Mjerila za izbor najpovoljnije prijave su:

-          cijena;

-          iskustvo u dosadašnjim poslovima;

-          rok realizacije usluga.

VI.

Zainteresirani su, osim prijave, obvezni priložiti i cjelokupnu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerene preslike.

VII.

Rok za dostavu prijava na natječaj jest 7 (sedam) dana od nadnevka objavljivanja ovoga oglasa.

VIII.

Natječaj će biti objavljen u Večernjemu listu i Dnevnomu listu, a otvorenim ostaje 7 (sedam) dana od nadnevka objavljivanja.

Prijave na Natječaj za izbor vanjskoga / neovisnoga revizora za 2018. godinu potrebno je dostaviti osobno ili preporučenom poštom, na adresu:

Aluminij d.d. Mostar

Baćevići bb

88000 Mostar

(Odboru za reviziju)

Na kuverti obvezno naznačiti Prijava na natječaj za izbor vanjskoga / neovisnoga revizora – NE OTVARATI.

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će biti razmatrane. 

Odbor za reviziju

Josipa Grbavac, predsjednica