Raspisan javni natječaj za prijam jednoga autoelektričara u Aluminij d.d. Mostar

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

 

Na temelju članaka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar, Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA 

 

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za izbor kandidata za slijedeće radno mjesto:

1.      AUTOELEKTRIČAR – 1 izvršitelj

Članak 2.

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete, a to su :

Opći uvjeti:

-       da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Posebni uvjeti:

-       SSS/KV, smjer autoelektričar ili elektrotehnički smjer,

-       minimalno 4 godine iskustva na sličnim poslovima.

Opis poslova:

-       organizira i obavlja sve jednostavne, složene i najsloženije poslove, popravke i remonte elektrouređaja i instalacija na svim tehnološkim strojevima i vozilima,

-       odgovoran je za primjenu zaštitnih sredstava na radu,

-       radnik  se obvezuje obavljati i druge poslove koji nisu izričito navedeni u opisu poslova radnoga mjesta, ako takvi poslovi po svojoj prirodi predstavljaju dio poslova opisanoga radnog mjesta i ne odstupaju od njegove naravi.

Društvo nudi:

·         mogućnost zasnivanja radnoga odnosa na neodređeno vrijeme,

·         mogućnost napredovanja,

·         obuku i usavršavanje,

·         rad u stručnomu timu.

Članak 3.

Odabir kandidata izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, a imenovanje istih izvršit će v.d. Uprava Društva, nakon provedene natječajne procedure.

Članak 4.

S kandidatom za poziciju za koju se raspisuje natječaj zaključuje se ugovor na određeno vrijeme, uz probni rad.

Članak 5.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju i bit će izvršeno njihovo testiranje.

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

-          ovjerenu presliku osobne iskaznice,

-          uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci od nadnevka izdavanja od strane mjerodavnoga tijela (izvornikili ovjerena preslika),

-          ovjerenu presliku svjedodžbe; u slučaju da škola nije završena u Bosni i Hercegovini, strana svjedodžba mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji),

-          uvjerenje / potvrdu o radnomu iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon stjecanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom),

-          životopis s kontakt podacima.

Članak 6.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti na adresu:

Aluminij d.d. Mostar

Odjel ljudskih resursa

Baćevići bb, 88000 Mostar, BiH

s naznakom ''Prijava za natječaj za poziciju AUTOELEKTRIČAR - NE OTVARATI''

Članak 7.

Natječaj ostaje otvorenim petnaest (15) dana od nadnevka objave.

Članak 8.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga oglasa, kao i prijave s neovjerenim preslikama tražene dokumentacije, ne će biti uzete u razmatranje.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od nadnevka zatvaranja natječaja ne će biti uzeti u razmatranje u daljnjemu postupku.

Društvo nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

v.d. direktora Društva

Dražen Pandža

v.d. izvršnoga direktora za tehničke poslove i razvitak

Boris Vican