Javni natječaj za prijam predradnika Visokoga napona u Aluminij d.d. Mostar

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Na temelju članka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar, v.d. Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA

 

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za izbor kandidata za sljedeće radno mjesto:

1.      Predradnik Visokoga napona – 1 izvršitelj.

Članak 2.

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete, a to su:

Opći uvjeti:

-          da je državljaninom Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Posebni uvjeti:

-          SSS – elektrotehničar, smjer elektroenergetika,

-          minimalno dvije (2) godine radnoga iskustva u struci.

Opis poslova:

-          zamjenjuje poslovođu Visokoga napona u slučaju njegove izočnosti,

-          organizira poslove tekućega i preventivnoga održavanja i rad na uklopnici,

-          raspoređuje dnevne zadatke radnicima na uklopnici i održavanju visokonaponskoga postrojenja,

-          prati rad na uklopnici, poslovima preventivnoga i tekućega održavanja, te daje potrebne upute i, po potrebi, sudjeluje u intervencijama,

-          kontrolira održavanje čistoće postrojenja.

Društvo nudi:

-          mogućnost zasnivanja radnoga odnosa na neodređeno vrijeme,

-          mogućnost napredovanja,

-          obuku i usavršavanje,

-          rad u stručnomu timu.

Članak 3.

Odabir kandidata izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, a njihovo će imenovanje izvršiti v.d. Uprava Društva, nakon provedene natječajne procedure.

Članak 4.

S kandidatom za poziciju za koju se raspisuje natječaj zaključuje se ugovor na određeno vrijeme, uz probni rad.

Članak 5.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor i bit će izvršeno njihovo testiranje.

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

-          ovjerenu presliku osobne iskaznice,

-          uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci od nadnevka izdavanja od strane mjerodavnoga tijela (izvornikili ovjerena preslika),

-          ovjerenu presliku svjedodžbe, a u slučaju da škola nije završena u Bosni i Hercegovini, strana svjedodžba mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji),

-          uvjerenje / potvrdu o radnomu iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon stjecanja stručne spreme, zahtijevane javnim oglasom),

-          životopis s kontakt podacima.

Članak 6.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti na adresu:

Aluminij d.d. Mostar

Odjel ljudskih resursa

Baćevići bb, 88000 Mostar, BiH

s naznakom Prijava za natječaj za poziciju PREDRADNIK VISOKOGA NAPONA – NE OTVARATI.

Članak 7.

Natječaj ostaje otvorenim petnaest (15) dana od nadnevka objave.

Članak 8.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga oglasa, kao i prijave s neovjerenim preslikama tražene dokumentacije, ne će biti uzete u razmatranje.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od nadnevka zatvaranja natječaja ne će biti uzeti u razmatranje u daljnjemu postupku.

Društvo nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

v.d. direktora Društva

                                                                                                          Dražen Pandža

v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove i razvitak

Boris Vican