Javni poziv za ponude za davanje u zakup nekretnina Aluminija d.d. Mostar

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Na temelju Odluke v.d. Uprave Društva, broj 04-4-710/2018, od 28. rujna 2018. godine, raspisuje se

 

POZIV

za dostavljanje ponuda za izbor najpovoljnije ponude za davanje u zakup nekretnina Aluminija d.d. Mostar ili za drugi oblik poslovne suradnje

 

I – PREDMET POZIVA: Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijega ponuđača za davanje u zakup ili za drugi oblik poslovne suradnje, u svezi sa sljedećim nekretninama Aluminija d.d. Mostar:

1.      Ugostiteljsko – turistički kompleks Relax Outdoor Center na Buni, s pripadajućom infrastrukturom;

2.      Restoran Vrt Aluminija, s ribnjakom, voćnjakom i pripadajućom infrastrukturom;

3.      Staja za uzgoj stoke, s pripadajućom infrastrukturom;

4.      Objekt Vinarija, s cjelokupnom popratnom opremom i pripadajućom infrastrukturom;

5.      Voćnjak i vinograd Vrt 2, Kamen Dent koji se sastoji od 8000 loza sorte Žilavka, 19.000 loza sorte Blatina, 3000 stabala jabuke, 600 stabala šljive, 100 stabala višnje i 200 stabala maslina, s pripadajućom infrastrukturom;

6.      Vinograd u ukupnoj površini od 106.159 m2, koji se sastoji od 2500 loza sorte stolno grožđe, 2000 loza sorte Žilavka i 14.500 loza sorte Blatina, s pripadajućom infrastrukturom;

7.      Plastenici – 9 objekata površine cca 4000 m2, s pripadajućom infrastrukturom.

Uvjeti:

·         rok zakupa i cijena mjesečne najamnine koja će biti vrjednovanja prema najpovoljnijoj ponudi,

·         obvezno snošenje svih režija i redovitoga održavanja.

U obzir dolazi i neki drugi oblik poslovne suradnje, u svezi s nekretninama iz PREDMETA NADMETANJA prema prijedlogu ponuđača, a koji će biti vrjednovan prema najpovoljnijoj ponudi.

II – PRAVO SUDJELOVANJA: Pravo sudjelovanja imaju ponuditelji – pravne i fizičke osobe

III – DOSTAVLJANJE PONUDA: Ponude se podnose na hrvatskomu jeziku ili na jednomu od službenih jezika u BiH. Ponuđači mogu dostaviti ponude za sveukupni poljoprivredno–ugostiteljski kompleks ili za pojedine dijelove.

Ponuda mora sadržavati:

·         osnovne podatke podnositelja ponude (ime i prezime / naziv pravnoga subjekta, adresa, JMBG / ID broj),

·         podatke o nekretnini za koju se podnosi ponudu (od točke 1. do 7. Poziva),

·         visinu ponuđene mjesečne cijene zakupa,

·         vrijeme trajanja zakupa.

Obvezna dokumentacija:

·         Rješenje o registraciji pravne osobe / osobna iskaznica fizičke osobe.

Zapečaćene ponude, s naznačenom punom adresom ponuđača, treba dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom NE OTVARATI – Ponuda po pozivu za dostavljanje ponuda za zakup nekretnina ili drugi oblik poslovne suradnje na adresu:

Aluminij d.d. Mostar

Baćevići bb, 88000 Mostar, BiH

n/p Povjerenstva

do dana 10. listopada 2018. godine, do 15 sati.

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će biti razmatrane.

Kontakt osoba: Tanja Jovanović, putem e-adrese tanja.jovanovic [at] aluminij.ba

IV – TROŠKOVI PONUDE: Aluminij d.d. Mostar ne snosi troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo u potpunosti poništiti nadmetanje prije sklapanja ugovora i pri tomu ne snosi nikakovu odgovornost prema ponuđačima.

                                                                                               v.d. direktora Društva

                                                                                                          Dražen Pandža

v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove i razvitak

Boris Vican