Obavijest o dopuni Dnevnoga reda Skupštine dioničkoga Aluminija, zakazane za 11. siječnja

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Nadzorni odbor

Na temelju članka 231. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/15) i članka 99. Statuta Aluminija d.d. Mostar (pročišćeni tekst) broj: 01-1-7/2017, od 28.11.2017. godine, Nadzorni odbor Društva Aluminij d.d. Mostar, objavljuje:

 

O B A V I J E S T

o prijedlozima dioničara za dopunu Dnevnoga reda Redovite skupštine dioničkoga društva Aluminij d.d. Mostar, zakazane za 11.1.2019. godine

 

I.

Nadzorni odbor Društva Aluminij d.d. Mostar donio je Odluku o sazivanju Redovite skupštine dioničkoga društva, broj: 02-2-87/2018, od 10.12.2018. godine. Skupština Društva sazvana je za 11.1.2019. godine. Obavijest o sazivanju Skupštine dioničkoga društva Aluminij d.d. Mostar objavljena je u dnevnim tiskovinama Večernji list i Dnevni list, kao i na mrežnoj stranici Društva (www.aluminij.ba), dana 12.12.2018. godine.

II.

Skupina dioničara s više od 5 % dionica s pravom glasa u zakonskomu je roku, dana 18.12.2018. godine, predložila dopunu Dnevnoga reda Redovite skupštine dioničkoga društva Aluminij d.d. Mostar, zakazane za dan 11.1.2019. godine, na način da se Dnevni red dopuni točkama koje glase:

11. Donošenje Odluke o uvođenju trajnoga skraćenog radnog vremena za radna mjesta s posebnim uvjetima rada u cjelokupnoj proizvodnji u sustavu Društva Aluminij d.d. Mostar.

i

12. Donošenje Odluke kojom se poziva Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, kao obvezanu stranu po Sporazumu o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i Aluminija d.d. Mostar, od 8.11.2006. godine, a osobito njegovom Aneksu broj 8, od 17.6.2013. godine, da osigura subvencioniranje opskrbe električnom energijom Aluminija d.d. Mostar.

III.

Sukladno prijedlozima iz točke II. ove obavijesti, Dnevni red Redovite skupštine dioničkoga društva Aluminij d.d. Mostar dopunjen je točkama 11. i 12. koje glase:

11. Donošenje Odluke o uvođenju trajnoga skraćenog radnog vremena za radna mjesta s posebnim uvjetima rada u cjelokupnoj proizvodnji u sustavu Društva Aluminij d.d. Mostar.

12. Donošenje Odluke kojom se poziva Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, kao obvezanu stranu po Sporazumu o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i Aluminija d.d. Mostar, od 8.11.2006. godine, a osobito njegovom Aneksu broj 8, od 17.6.2013. godine, da osigura subvencioniranje opskrbe električnom energijom Aluminija d.d. Mostar.

IV.

Ova obavijest bit će objavljena u dnevnim tiskovinama Večernji list i Dnevni list, kao i na mrežnoj stranici Društva (www.aluminij.ba).

Predsjednik Nadzornoga odbora

Dalibor Miloš