Javni natječaj za izbor direktora Aluminija na mandatno razdoblje od četiri godine

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Nadzorni odbor

Temeljem članka 129. Statuta Aluminija d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva raspisuje

 

Javni natječaj

za izbor direktora Aluminija d.d. Mostar

 

I.

Donosi se Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor direktora Aluminija d.d.Mostar.

II.

Kandidati iz točke I. ove odluke trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Uvjeti:

- da nisu osuđivani za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću u Upravi,

  pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

- da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz mjerodavnosti Uprave.

2. Posebni uvjeti:

- VSS - visoka stručna sprema (VII. stupnja) tehničkoga, ekonomskoga ili pravnoga smjera;

- najmanje pet (5) godina radnoga iskustva na rukovodnim poslovima u gospodarstvu;

- organizacijske i rukovodne sposobnosti;

- poznavanje engleskoga jezika.

III.

Direktora Društva bira se na razdoblje od četiri (4) godine.

IV.

Uz prijavu za natječaj, kandidati su dužni priložiti:

- kraći životopis, s podacima o adresi i kontakt telefonom;

- ovjerenu presliku diplome o stručnoj spremi;

- dokaz o radnomu stažu i dokaz o obavljanim rukovodnim poslovima u gospodarstvu;

- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca, koje izdaje mjerodavna policijska uprava;

- prijedlog Programa rada Aluminija d.d. Mostar za mandatno razdoblje.

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.

V.

Natječaj ostaje otvorenim za podnošenje prijava četrnaest (14) dana od nadnevka objave u Dnevnomu listu i u Večernjemu listu, kao i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

Prijave, sa svim traženim dokumentima i naznakom Prijava na natječaj za izbor direktora Društva – NE OTVARATI, treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom, na adresu:

Aluminij d.d. Mostar,

Baćevići bb, 88000 Mostar, BiH,

- za Nadzorni odbor -

Nepravodobne i nepotpune prijave ne će biti razmatrane.

                                                                                              Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                prof. dr. sc. Zdenko Klepić