Javni natječaj za pripravnika na mjesto tehnologa u proizvodnji u Elektrolizi

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Na temelju članka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar, Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA

 

Članak 1.

Oglašava se natječaj za izbor kandidata za sljedeće radno mjesto:

1.      Tehnolog u proizvodnji u Elektrolizi / pripravnik – 1 izvršitelj

Članak 2.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

·         VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugoga ili trećega ciklusa Bolonjskoga sustava– metalurškoga, elektrotehničkoga ili tehnološkoga smjera;

·         aktivno poznavanje engleskoga ili njemačkoga jezika u govoru i pismu.   

Dodatni uvjeti:

·         vještine komuniciranja i rada u timu,

·         poznavanje rada na računalu,

·         sposobnost rada u multidisciplinarnomu timu,

·         spremnost na rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, odgovornost, pouzdanost.

Opis poslova:

·         odgovoran za provedbu svih propisanih tehnoloških uputa i propisa vezano za tehnološki proces,

·         odgovora za rad serije i predlaže eventualne promjene tehnoloških parametara,

·         sudjeluje u poslovima unaprjeđenja tehnološkoga procesa i opreme u sektoru,

·         kontrolira rad automatike i daje sugestije glavnomu tehnologu za promjenu parametara regulacije,

·         sudjeluje u praćenju rada novih ćelija,

·         koordinira poslove vezane za parcijalni remont ćelija,

·         odgovora za izradbu plana startanja (zaustavljanja) ćelija i propisuje tehnologiju startanja (zaustavljanja),

·         sudjeluje u  izradbi planova obuke djelatnika u sektoru,

·         surađuje sa službom kontrole kvalitete i, na osnovu dobivenih rezultata, odgovara za provedbu eventualnih korekcija,

·         prati stručnu literaturu i propise vezano za odvijanje proizvodnoga procesa,

·         suodgovoran za raspolaganje i korištenje sredstava i opreme i racionalno korištenje sirovina  i drugih repromaterijala,

Društvo nudi:

·         mogućnost zasnivanja radnoga odnosa,

·         mogućnost napredovanja,

·         obuku i usavršavanje,

·         rad u stručnomu timu.

Članak 3.

Odabir kandidata izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, a imenovanje će izvršiti Uprava Društva.

Članak 4.

S kandidatom se zaključuje ugovor o radu s pripravnikom.

Članak 5.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju i bit će izvršeno njihovo testiranje.

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

·         ovjerenu presliku osobne iskaznice,

·         uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci od nadnevka izdavanja od strane mjerodavnoga tijela (izvornik ili ovjerena preslika),

·         izvornik ili ovjerenu presliku diplome, a u slučaju da škola nije završena u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji),

·         životopis s kontakt podacima.

Članak 6.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti na adresu:

Aluminij d.d. Mostar

Odjel ljudskih resursa

Baćevići bb, 88000 Mostar, BiH

s naznakom Prijava za natječaj za poziciju TEHNOLOG U PROIZVODNJI U ELEKTROLIZI – PRIPRAVNIK – NE OTVARATI.

Članak 7.

Natječaj ostaje otvorenim osam (8) dana od nadnevka objave.

Članak 8.

Rok za obavljanje intervjua jest petnaest (15) dana od nadnevka završetka natječaja. 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga oglasa, kao i neovjerene preslike tražene dokumentacije, neće biti razmatrane.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od sedam (7) dana od nadnevka zatvaranja natječaja, ne će biti uzeti u razmatranje u daljnjemu postupku.

Društvo nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

v.d. direktora Društva

Dražen Pandža