Javni natječaj za prijam jednoga automehaničara u Društvo Aluminij d.d. Mostar

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Na temelju članka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar, Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA

 

Članak 1.

Oglašava se natječaj za izbor kandidata za sljedeće radno mjesto:

1.      Automehaničar – 1 izvršitelj.

Članak 2.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete u pogledu stručne spreme:

·         KV, smjer automehaničar,

·         poželjno radno iskustvo.

Opis poslova:

·         organizira i obavlja sve jednostavne, složene i najsloženije poslove, popravke i remonte elektro-uređaja i instalacija na svim tehnološkim strojevima i vozilima,

·         odgovoran je za primjenu zaštitnih sredstava na radu.

Društvo nudi:

·         zasnivanje radnoga odnosa na određeno vrijeme,

·         mogućnost napredovanja,

·         obuku i usavršavanje,

·         rad u stručnomu timu.

Članak 3.

Odabir kandidata izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, a imenovanje će izvršiti Uprava Društva.

Članak 4.

S kandidatom se zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme.

Članak 5.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju i bit će izvršeno njihovo testiranje.

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

·         ovjerenu presliku osobne iskaznice,

·         uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci od nadnevka izdavanja od strane mjerodavnoga tijela (izvornik ili ovjerena preslika);

·         ovjerenu presliku svjedodžbe,

·         životopis s kontakt podacima.

Članak 6.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti na adresu:

Aluminij d.d. Mostar

Odjel ljudskih resursa

Baćevići bb, 88000 Mostar, BiH

s naznakom Prijava za natječaj za poziciju AUTOMEHANIČAR – NE OTVARATI.

Članak 7.

Natječaj ostaje otvorenim osam (8) dana od nadnevka objave.

Članak 8.

Rok za obavljanje intervjua jest petnaest (15) dana od nadnevka završetka natječaja. 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga oglasa, kao i neovjerene preslike tražene dokumentacije, ne će biti razmatrane.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od sedam (7) dana od nadnevka zatvaranja natječaja, ne će biti uzeti u razmatranje u daljnjemu postupku.

Društvo nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

v.d. direktora Društva

Dražen Pandža