Javni poziv za dostavljanje ponuda za zakupljivanje nekretnina Aluminija d.d. Mostar

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Temeljem Odluke Uprave Društva broj: 04-4-258/2019 od 11.04.2019. godine,  raspisuje se

 

POZIV

za dostavljanje ponuda za izbor najpovoljnije ponude za davanje u zakup nekretnina Aluminija d.d. Mostar

 

I – PREDMET POZIVA: Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup slijedećih nekretnina Aluminija d.d. Mostar:

 

1. Galerija Aluminij k.č. 1328/8 K.O. Mostar u površini od 553,60 m2,

2. Ugostiteljsko – turistički kompleks Relax Outdoor Center na Buni sa pripadajućom  infrastrukturom,

3. Restoran Vrt Aluminija sa ribnjakom, voćnjakom i pripadajućom infrastrukturom,

4. Staja za uzgoj stoke sa pripadajućom infrastrukturom,

5. Objekt Vinarija sa svom popratnom opremom i pripadajućom infrastrukturom,

6. Voćnjak i vinograd Vrt 2, Kamen Dent koji se sastoji od 8000 loza sorte Žilavka, 19000 loza sorte Blatina, 3000 stabala jabuke, 600 stabala šljive, 100 stabala višnje i 200 stabala maslina, sa pripadajućom infrastrukturom,

7. Vinograd u ukupnoj površini od 106.159 m2, koji se sastoji od 2500 loza sorte stolno grožđe, 2000 loza sorte Žilavka i 14500 loza sorte Blatina sa pripadajućom infrastrukturom,

8. Plastenici – 9 objekata površine cca 4 000 m2 sa pripadajućom infrastrukturom.

 

UVJETI: rok zakupa i cijena mjesečne zakupnine koja će se vrednovati prema najpovoljnijoj ponudi. Obvezno snošenje svih režija i redovnog održavanja

II - PRAVO SUDJELOVANJA: Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe i fizičke osobe

III - DOSTAVLJANJE PONUDA: Ponude se podnose na hrvatskom jeziku ili na jednom od službenih jezika u BiH. Ponuditelji mogu dostaviti ponude za sveukupni predmet Poziva iz točke I ili za pojedine dijelove. Ponuda mora sadržavati:

-          Osnovne podatke podnosioca ponude (naziv pravnog subjekta/ime i prezime osobe,  adresa sjedišta/prebivališta, ID/JMBG broj),

-          Podatke o nekretnini za koju se podnosi ponuda (od točke 1. do 8. Poziva),

-          Visinu ponuđene mjesečne cijene zakupa,

-          Dužina trajanja zakupa

Obvezna dokumentacija:

-          Rješenje o registraciji pravne osobe/ponuditelja

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuditelja dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: NE OTVARATI – Ponuda po pozivu za dostavljanje ponuda za zakup nekretnina na adresu: Aluminij d.d. Mostar, Baćevići bb, 88000 Mostar, na ruke Povjerenstva do dana 19.04.2019. godine do 15:00 sati. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir.

Kontakt osoba: Tanja Jovanović, putem e-mail adrese tanja.jovanovic [at] aluminij.ba

IV - TROŠKOVI PONUDE: Aluminij d.d. Mostar ne snosi troškove ponuditelja u postupku nadmetanja te zadržava pravo u potpunosti poništiti nadmetanje prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

direktor Društva

Dražen Pandža