Natječaj za pripravnika na mjesto tehnologa u proizvodnji u pogonu Elektroliza

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar

Na temelju članka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar , Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje
 

Natječaj za prijam radnika  

 

Članak 1.

Oglašava se natječaj za izbor kandidata za slijedeće radno mjesto:

1.    TEHNOLOG U PROIZVODNJI U ELEKTROLIZI / PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj

Članak 2.

Kandidati trebaju ispunjavati  slijedeće uvjete:

-       VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugoga ili trećega ciklusa Bolonjskog sustava- smjer metalurški, elektrotehnički ili tehnološki,

-       aktivno znanje engleskoga ili njemačkoga jezika u govoru i pismu.  

Dodatni uvjeti:

-       vještine komuniciranja i rada u timu,

-       poznavanje rada na računaru,

-       sposobnost rada u multidisciplinarnom timu,

-       spremnost na rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, odgovornost, pouzdanost.

 Opis poslova:

-       odgovoran za provedbu svih propisanih tehnoloških uputa i propisa vezano za tehnološki proces,

-       odgovora za rad serije i predlaže eventualne promjene tehnoloških parametara,

-       sudjeluje u poslovima unaprjeđenja tehnološkog procesa i opreme u sektoru,

-       kontrolira rad automatike i daje sugestije glavnom tehnologu  za promjenu parametara regulacije,

-       sudjeluje u praćenju rada novih ćelija,

-       koordinira poslove vezane za parcijalni remont ćelija,

-       odgovoran za izradu plana startanja (zaustavljanja) ćelija i propisuje tehnologiju startanja (zaustavljanja),

-       sudjeluje u  izradi planova obuke djelatnika u sektoru,

-       surađuje sa službom kontrole kvalitete i na bazi dobivenih rezultata odgovoran je za provođenje  eventualnih korekcija,

-       prati stručnu literaturu i propise vezano za odvijanje proizvodnog procesa,

-       suodgovoran za raspolaganje i korištenje sredstava i opreme i racionalno korištenje sirovina  i drugih repromaterijala,

Društvo nudi:

-       mogućnost zasnivanja radnoga odnosa,

-       mogućnost napredovanja,

-       obuku i usavršavanje,

-       rad u stručnomu timu.

Članak 3.

Odabir kandidata izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, a imenovanje istih izvršit će Uprava Društva.

Članak 4.

S kandidatom se zaključuje ugovor o radu s pripravnikom.

Članak 5.

Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju i bit će izvršeno njihovo testiranje.

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

-       ovjerenu presliku osobne iskaznice

-       uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od strane mjerodavnog tijela (izvornik ili ovjerena preslika);

-       izvornik ili ovjerena preslika diplome, u slučaju da škola nije završena u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

-       životopis s kontakt podacima.

Članak 6.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti na adresu:

Aluminij d.d. Mostar

Odjel ljudskih resursa

Baćevići bb, 88000 Mostar, BiH

s naznakom „Prijava za natječaj za poziciju  TEHNOLOG U PROIZVODNJI U ELEKTROLIZI  - PRIPRAVNIK -  NE OTVARATI“

Članak 7.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od nadnevka objave.

Članak 8.

Rok za obavljanje intervjua jest petnaest (15) dana od nadnevka završetka natječaja. 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga oglasa, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne će biti uzete u razmatranje.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od sedam (7) dana od nadnevka zatvaranja natječaja ne će biti uzeti u razmatranje u daljnjemu postupku.

Društvo nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Direktor Društva

Dražen Pandža