Izvješće sa Skupštine dioničara Aluminija d.d. Mostar održane 23. rujna 2019. god.