Poziv za dostavljanje ponuda za kupnju udjela u društvu FE – AL d.o.o. Mostar

Aluminij Mostar

Aluminij d.d. Mostar                                                                                          


Temeljem Odluke Uprave Društva,  raspisuje se

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za kupnju udjela u društvu FE – AL d.o.o. Mostar

 

I – PREDMET POZIVA: Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnije ponude za kupnju udjela u društvu FE – AL d.o.o. Mostar
 

UVJETI: Kupac će se birati prema najpovoljnijoj ponudi.

II-PRAVO SUDJELOVANJA: Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe.
Svi zainteresirani mogu u Aluminiju d.d. Mostar obaviti uvid u procjenu sudskog vještaka o vrijednosti ponuđenog udjela.

III- DOSTAVLJANJE PONUDA: Ponude se podnose na hrvatskom jeziku ili na jednom od službenih jezika u BiH. Ponuda mora sadržavati:

- Osnovne podatke podnosioca ponude (naziv pravnog subjekta/ime i prezime osobe,  adresa sjedišta/prebivališta, ID/JMBG broj),

- Visinu ponuđene cijene otkupa,

Obavezna dokumentacija:

- Rješenje o registraciji pravne osobe/ponuditelja

               - Bilanca stanja i uspjeha za posljednje obračunsko razdoblje

POSEBNI UVJETI:

- Bankarska garancija od prvoklasne banke izdana najkasnije 15 dana po uplati depozita od 15 posto procijenjene vrijednosti udjela koji je predmet prodaje
 

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuditelja dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: NE OTVARATI – Ponuda po pozivu za za kupnju udjela u društvu FE – AL d.o.o. Mostar; na adresu: Aluminij d.d. Mostar, Baćevići b.b., 88000 Mostar, na ruke Povjerenstva, najkasnije do 20.11.2019, do 15:00 sati zadnjega dana za dostavu ponuda. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir.

Kontakt mail: aluminij [at] aluminij.ba


IV- TROŠKOVI PONUDE: Aluminij d.d. Mostar ne snosi troškove ponuditelja u postupku nadmetanja te zadržava pravo u potpunosti poništiti nadmetanje prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.                                           

 

                                                                                                                                                              direktor Društva

                                                                     __________________

                                                                                                                                                                 Dražen Pandža