Novosti

Aluminij Mostar
Direktor Aluminija d.d. Mostar Mario Gadžić, izvršni direktor za ekonomsko-financijske poslove Dražen Pandža, predsjednik NO-a Aluminija Dalibor Miloš i direktor Odjela korporativnih komunikacija i marketinga Društva Darko Juka...
Objavljeno: 22. studenog 2016. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Aluminij d.d. Mostar unaprijedio je izgled i tehničke mogućnosti svoje službene mrežne stranice, pustivši u rad i njezinu mobilnu inačicu, za pregledniji pristup sa zaslona manjih uređaja. Također, iz tiska je izišlo i novo,...
Objavljeno: 21. studenog 2016. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine snažno podupire Aluminijeva nastojanja na putu oporavka njegova poslovanja, te će mu biti potporom i osloncem u ostvarivanju vitalnih kontakata s potencijalnim strateškim partnerima...
Objavljeno: 11. studenog 2016. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Četrdesetak studenata Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, od čega ih je glavnina iz međunarodne razmjene (Bugarska, Češka, Francuska, Italija, Latvija, Litva, Makedonija, Njemačka, Poljska, Portugal...
Objavljeno: 9. studenog 2016. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Mrežna stranica Manager.ba objavila je danas, u svojoj redovitoj rubrici Klub menadžera, opsežan razgovor s direktorom Aluminija d.d. Mostar Marijom Gadžićem, a osim mnoštva poslovnih tema, dotaknuli su se i osobnih upita o...
Objavljeno: 9. studenog 2016. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
U privitku objavljujemo presliku Izvješća Odbora za glasovanje sa Skupštine dioničara Aluminija, održane dana 4. studenog 2016. godine.
Objavljeno: 7. studenog 2016. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Razgovor s direktorom Aluminija d.d. Mostar Marijom Gadžićem objavljen je danas na mrežnoj stranici Dnevnik.ba, pod naslovom Aluminij će u 2017. poslovati pozitivno. Gadžić je odgovarao na upite urednika Jurice Gudelja, a tekst...
Objavljeno: 7. studenog 2016. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Na današnjoj, redovitoj Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar, održanoj pod predsjedanjem Adnana Frljaka, koji je zastupao interese dioničkoga paketa Vlade Federacije BiH, Aluminijevi su dioničari usvojili čitav niz za Druš...
Objavljeno: 4. studenog 2016. | Iscrpnije ... |