Novosti

Aluminij Mostar
U nazočnosti kolega iz Uprave Aluminija d.d. Mostar i Predsjedništva i Skupštine Nezavisnoga sindikata zaposlenika Aluminija, predsjednik Uprave Mario Gadžić i predsjednik NSZ-a Romeo Biokšić svečano su potpisali novi Kolektivni...
Objavljeno: 16. studenog 2017. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Petnaestak studenata Metalurško-tehnološkoga fakulteta zeničkoga sveučilišta boravilo je danas u posjetu Aluminiju d.d. Mostar, u sklopu terenske nastave iz kolegija Elektroliza aluminija i metalurgija neželjeznih metala. Trima...
Objavljeno: 3. studenog 2017. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Aluminij d.d. Mostar Temeljem članka 229. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15) i članka 129. Statuta Društva, Nadzorni je odbor Društva donio Odluku o sazivanju (ponovljene) redovite Skupštine dioničara...
Objavljeno: 3. studenog 2017. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. Nevenko Herceg, zajedno sa svojim savjetnikom Markom Arapovićem i predstojnikom svojega ureda Veselkom Čerkezom, boravio je u službenomu posjetu Aluminiju d.d. Mostar, koji...
Objavljeno: 25. listopada 2017. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
ALUMINIJ d.d. Mostar Temeljem članka 229. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine FBiH 81/15) i članka 129. Statuta Društva, Nadzorni je odbor Društva donio Odluku o sazivanju redovite Skupštine dioničara ALUMINIJA d.d....
Objavljeno: 9. listopada 2017. | Iscrpnije ... |
Aluminij Mostar
U Večernjemu je listu danas objavljen opsežan razgovor s direktorom Aluminija d.d. Mostar Mariom Gadžićem. U tekstu kojega potpisuje novinar Zoran Krešić, prvi je čovjek Aluminija progovorio o čitavomu nizu aktualnih pitanja slož...
Objavljeno: 6. listopada 2017. | Iscrpnije ... |