Upravljanje kakvoćom

Aluminij Mostar

Među prvima u državi, krajem 1998. godine, Aluminiju je dodijeljen Certifikat za sustav upravljanja kakvoćom prema zahtjevima odredbi ISO 9001, otkako je, u više navrata, uspješno recertificiran od strane međunarodnih tvrtki zaduženih za nadzor nad provedbom obveza koje taj certifikat podrazumijeva. Sukladno odredbama ISO 9001, neprestance se mora voditi brigu o sustavu upravljanja kakvoćom i nadzirati rad cjelokupnoga sustava, što znači dobru umreženost unutar tvorničkih odjela i stalno mjerenje, nadzor i raščlambu pokazatelja.

Također, krajem 2003. godine, uspostavili smo i učinkovit Sustav upravljanja zaštitom okoliša, sukladno zahtjevima međunarodne odredbe ISO 14001, također nekoliko puta uspješno receritificiran. Unutar toga sustava, obvezali smo se na stalan rad na zaštiti okoliša, za što smo već uložili na desetke milijuna eura. Bitnost toga certifikata jest u tomu što svjedoči uspješnu provedbu sustava upravljanja zaštitom okoliša u prljavoj industriji procesnoga oblika (neprekidan rad tijekom svih dana u godini) kojom godišnje prođe na stotine tisuća tona raznovrsnih roba, koja troši 225 MW struje na godinu i u kojoj se razvijaju izrazito visoke radne temperature, što dovodi do stvaranja velikih količina ispušnih plinova i prašine.

Uvođenjem ISO sustava, Aluminij se obvezao na stalno poboljšavanje kakvoće i stanja okoliša, na zadovoljavanje kupaca i ostalih zainteresiranih strana, poštivanje zakonskih odredbi, pomaganje razvitka našega i susjednih područja, te na zaštitu zdravlja i sigurnosti svih svojih djelatnika, poslovnih suradnika i posjetitelja.

Aluminij je jednom od rijetkih tvrtki u državi koja posjeduje obadva navedena certifikata, s tim da je u pripremi i uvođenje sustava 18001, vezanoga za sigurnost i zdravlje djelatnika. Osim toga, u planu je uvođenje još nekih sustavnih pristupa upravljanju, poput sustava upravljanja informacijama, sustava upravljanja energijom, sustava upravljanja rizikom, sustava upravljanja financijama...

aluminij.ba